Sjöholm & Möller Tandteknik AB

Tjänster

Broar

Kron & Bro

Vi använder oss av keramiska material såsom Zirconia och Emax.

De keramiska materialen fungerar till de flesta protetiska indikationerna och vi har kunskaperna om hur de ska dimensioneras för att vara så hållbara som möjligt.

Till de implantatburna konstruktionerna använder vi oss av originalkomponenter så ofta som möjligt. I vissa fall behöver vi använda andra fabrikat för att lösa komplicerade implantatplaceringar.

Kronor

Fasader

En fasad/skalfasad är ett tunt skal av porslin som limmas på tandytan. Med hjälp av fasaden kan form och färg ändras på den befintliga tanden.

Målet är alltid att slipa så lite som möjligt på tanden som ska behandlas för att inte göra större åverkan än vad som krävs. Är tanden missfärgad behövs mer utrymme för att maskera den mörka färgen.

Tandproteser

Patient

Det är vi tandtekniker, i nära samarbete med din tandläkare, som tillverkar din nya tandersättning.

Tandteknikern tillverkar konstgjorda tänder på beställning från en tandläkare. Konstgjorda tänder är en Specialanpassad Medicinteknisk Produkt som omfattas av lagar och förordningar.

Tänderna kan tillverkas i ett antal olika material, oftast olika keramer. De kan vara monolita eller kombineras med ett antal keramiska skikt.

De keramiska skikten har egenskaper som färg, translucens, opalescens och fluorescens. En tand kan bestå av mellan 5 och 10 olika skikt och infärgningar. Vi vet också hur din tandersättning ska dimensioneras för att den ska vara säker och hålla över tid

Tillverkningen är ett högteknologiskt konsthantverk där varje produkt som tillverkas är unik till en enda person.

Planering och förutsägbarhet

För att du som patient, tandläkaren och vi som tandtekniker ska veta hur det förväntade slutresultatet ska bli är det ofta nödvändigt att ha en estetisk plan.

Utifrån ditt behandlingsbehov, förväntningar och önskemål kan vi och du redan innan behandlingen startar veta hur det kommer att se ut och hur det känns på plats i munnen.

Färgtagning

Vid mötet hos oss på lab träffar du Åsa. Ni kommer att välja ut en lämplig färg, Du kommer att fotograferas och även prata om vilka möjligheter och utmaningar som finns med din tandersättning.

Om du har frågor, känner oro eller har speciella önskemål får du gärna prata om dem.       

Mötet tar ca. 30 minuter.

Färgtagningen är en bra början för att få fram ett recept till färgen på kronan och för att få fram dina önskemål och förväntningar.

Det betyder inte att färgen blir perfekt vid första inprovningen hos tandläkaren.  Ibland behöver vi träffa dig igen på labb och justera på plats, det tidsdebiterar vi.

Kontaktinformation

Följ oss

Välkommen att boka in tid för dina beställningar per telefon, e-post, C-takt, 3-shape communicate, Muntra eller Medspace.

Hör av dig!

This field is for validation purposes and should be left unchanged.